Dożynki 2020

Dożynki 2020

23 sierpnia 2020 na zaproszenie Pani sołtys Zawidowic Anny Zagórskiej oraz Pani sołtys Wabienic Ewy Mendel wziąłem udział w mszach św. dziękczynnych za tegoroczne plony.
Jako osoby wierzące dziękowaliśmy Opatrzności Bożej za hojny tegoroczny plon, dobrą pogodę i uchronienie przed różnorakimi klęskami.

W tym roku pandemia pokrzyżowała wiele naszych planów, między innymi te związane z organizacją dożynek sołeckich i gminnych. Cieszy więc, że przynajmniej w tak skromnej, ograniczonej do uroczystości kościelnych formie nasze wsie tradycyjnie świętują zakończenie żniw.

Za trud pracy rolnikom, oraz wszystkim, którzy uczestniczą w produkcji żywności składam w imieniu wszystkich mieszkańców gminy wyrazy wdzięczności i uznania.

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Tel: (071) 314-62-51
Fax: (071) 314-64-32
E-mail: bierutow@bierutow.pl