„Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów 2019”.

„Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów 2019”.

Z przyjemnością informuję, że rozpoczęła się III edycja projektu „Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów”. Wzorem poprzedniego roku w roku 2019 do podziału jest 60.000 zł.
Dwie pierwsze edycje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, dowodząc jak bardzo chcemy być aktywni i współdecydować o otaczającej nas rzeczywistości.

Dla przypomnienia, w poprzedniej edycji w roku 2018, zdecydowaliście Państwo w głosowaniu, aby pulę budżetu obywatelskiego podzielić na realizację następujących zadań:
Doposażenie OSP w Bierutowie (16.000) – 660 głosów,
Doposażenie Sali komputerowej w SP w Bierutowie (40.000) – 586 głosów,
Zakup strojów ludowych dla zespołu Bierutowianie Bis (4000 zł) – 437 głosów.

Zapraszam do zgłaszania nowych ciekawych pomysłów do zrealizowania w roku 2019.
Harmonogram III edycji przedstawia się następująco:
do 28 lutego 2019 – Konsultowanie i zgłaszanie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego kampania informacyjna
od 1 do 5 marca 2019 – Weryfikacja zgłoszonych zadań
od 6 do 11 marca 2019 r. – Publiczna prezentacja zadań
od 12 do 26 marca 2019 – Przeprowadzenie głosowania
od 27 do 29 marca 2019 – Ogłoszenie wyników głosowania na stronie internetowej Miasta i Gminy Bierutów www.bierutow.pl
od 1 do 30 kwietnia 2019 – Ujęcie wybranych zadań, które uzyskały największą liczbę głosów, w budżecie Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

Szczegóły znajdziecie Państwo w uchwale Rady Miejskiej:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2019/826/akt.pdf w roku

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Tel: (071) 314-62-51
Fax: (071) 314-64-32
E-mail: bierutow@bierutow.pl