Dalsze rozmowy z PSG

Dalsze rozmowy z PSG

Ostatni tydzień stał pod znakiem dalszych rozmów z Polską Spółką Gazownictwa ws. rozpoczęcia procesu pregazyfikacji Bierutowa. W czwartek 18.07 gościliśmy przedstawicieli PSG oraz firmy instalatorskiej, którzy przybyli aby dokonać wizji w terenie potencjalnych lokalizacji stacji LNG (skroplonego gazu ziemnego). W piątek natomiast, w  siedzibie PSG we Wrocławiu, podsumowaliśmy dotychczasowe ustalenia i uzgodniliśmy dalsze kroki.

Na początek intencją stron jest posadowienie na terenie Bierutowa niewielkiej stacji LNG, mogącej zasilić otaczających ją odbiorców. Byłby to pierwszy, kluczowy krok, który włączyłby naszą gminę w obszar, na którym swoje usługi świadczy PSG. To z kolei pozwoliłoby mieszkańcom występowanie o warunki przyłączenia do sieci gazowej, co z kolei pokazałoby rzeczywisty popyt na tego rodzaju paliwo. Na tej podstawie PSG planowałoby dalsze kroki, ale wtedy rozmowy szłyby już w kierunku rozbudowy infrastruktury i pokrywania siecią coraz większego obszaru gminy.

Ten projekt jest wciąż w fazie koncepcyjnej, ale kolejne rozmowy pozwalają z coraz większym optymizmem patrzeć na szanse jego powodzenia.

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Tel: (071) 314-62-51
Fax: (071) 314-64-32
E-mail: bierutow@bierutow.pl