Darmowa komunikacja gminna już działa.

Darmowa komunikacja gminna już działa.

Zapowiadaliśmy i jest!

Podczas konsultacji przedwyborczych często sygnalizowaliście Państwo potrzebę skomunikowania na powrót wsi naszej gminy z Bierutowem.

W kampanii przedwyborczej zapowiedzieliśmy, że po wygranych wyborach bardzo szybko spróbujemy na tę potrzebę odpowiedzieć.

Po objęciu urzędu niezwłocznie – przy aprobacie radnych – rozpocząłem prace nad realizacją tej zapowiedzi.

Wczoraj zapowiedź stała się rzeczywistością.

Darmowa komunikacja gminna już działa

🔹To naprawdę ogromna satysfakcja realizować kolejny punkt programu, który w październiku i listopadzie ubiegłego roku uzyskał tak znaczne poparcie mieszkańców naszej gminy.🔹

Zapraszam do korzystania.

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Tel: (071) 314-62-51
Fax: (071) 314-64-32
E-mail: bierutow@bierutow.pl