Dolnośląska Autostrada Rowerowa – list intencyjny

Dolnośląska Autostrada Rowerowa – list intencyjny

15 września 2021 odbyło się w rudzie Sułowskiej Walne Zgromadzenie stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna oraz spotkanie z władzami województwa inicjujące  projekt Dolnośląska Autostrada Rowerowa. Przedstawiciele samorządów z całego dolnego Śląska – w tym także Miasto i Gmina Bierutów podpisali porozumienie ws. wspólnego budowania tras rowerowych w województwie.

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Tel: (071) 314-62-51
Fax: (071) 314-64-32
E-mail: bierutow@bierutow.pl