Kijowice – otwarcie drogi 22.02.2020

Kijowice – otwarcie drogi 22.02.2020

22.02.2020 wspólnie z zastępcą burmistrza Rafałem Nowowiejskim, sołtys Małgorzatą Bączek, radnym Mariuszem Karakułą oraz z mieszkańcami Kijowic dokonaliśmy oficjalnego otwarcia zmodernizowanej drogi gminnej w Kijowicach.

Modernizacja polegała na pokryciu 650 m drogi tłuczniowej nawierzchnią bitumiczną i zrobieniu zjazdów do posesji oraz poboczy. To inwestycja, o która od lat zabiegali mieszkańcy Kijowic i uznali za działanie priorytetowe w swojej wsi. Cieszy fakt, że udało się w zaledwie w kilka miesięcy przejść cały cykl inwestycyjny – od stworzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej poprzez wyłonienie wykonawcy i skuteczną realizację.

Oby dobrze służyła mieszkańcom Kijowic.

 

więcej zdjęć tutaj

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Tel: (071) 314-62-51
Fax: (071) 314-64-32
E-mail: bierutow@bierutow.pl