Kruszowice – otwarcie zmodernizowanej drogi

Kruszowice – otwarcie zmodernizowanej drogi

W sobotę 23.11.2019 wraz z zastępcą burmistrza Panem Rafałem Nowowiejskim, zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej Panem Krzysztofem Kisielem, sołtysem Kruszowic Panem Zdzisławem Czarneckim oraz mieszkańcami Kruszowic dokonaliśmy oficjalnego otwarcia nowej, zmodernizowanej drogi w tej miejscowości.
Zadanie dofinansowane zostało z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kwota przyznanej dotacji to 97.600,00 zł brutto.
Przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa kamiennego i nawierzchni bitumicznej na jednym odcinku oraz przykrycia zdegradowanego asfaltu nową warstwą na drugim odcinku.
To pierwsza w tej kadencji inwestycja zrealizowana kompleksowo. Od przygotowania dokumentacji kosztorysowo – projektowej, poprzez pozyskanie środków zewnętrznych po skuteczną realizację.
Oby to był dobry początek dynamicznego modernizowania naszych dróg gminnych. 
Więcej zdjęć tutaj

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Tel: (071) 314-62-51
Fax: (071) 314-64-32
E-mail: bierutow@bierutow.pl