Nowi sołtysi w Strzałkowej i Solnikach Małych.

Nowi sołtysi w Strzałkowej i Solnikach Małych.

Nowi sołtysi w Strzałkowej i Solnikach Małych.

W środę odbyły się kolejne w naszej gminie wybory na sołtysa i członków rad sołeckich. Wobec rezygnacji z ubiegania się o kolejną kadencję dotychczasowych sołtysów obie wsie wybrały nowych. I tak w Strzałkowej Panią Teresę Markiewicz zastąpiła Pani Paulina Dulas, natomiast w Solnikach Małych Pana Piotra Niedzielskiego zastąpił Pan Mariusz Pawlik.
Nowym sołtysom i członkom rad sołeckich gratuluję i życzę sukcesów na nowym odpowiedzialnym stanowisku

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Tel: (071) 314-62-51
Fax: (071) 314-64-32
E-mail: bierutow@bierutow.pl