Podpisanie porozumienia z WFOŚiGW
wS

Podpisanie porozumienia z WFOŚiGW

10.07.2019 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu odbyło się uroczyste podpisanie porozumień pomiędzy Funduszem a gminami ws. współpracy w realizacji programu „Czyste powietrze”. Nasza gmina znalazła się wśród 16 samorządów województwa, które na razie przystąpiły do programu. Na podstawie porozumienia bierzemy na siebie obsługę etapu składania wniosków, w tym między innymi weryfikację formalną wniosków i przekazywanie ich do WFOŚiGW.

Od dzisiaj więc wszyscy mieszkańcy gminy Bierutów zainteresowani dotacją w ramach programu „Czyste powietrze” będą mogli wszelkie formalności załatwić w Urzędzie Miejskim w Bierutowie. Każdy może oczywiście także liczyć na kompleksową informację o programie i wsparcie merytoryczne przy wypełnianiu wniosków.

Liczę, że przystąpienie do porozumienia znacząco ułatwi wszystkim zainteresowanym sięgnięcie po te środki i będziemy mogli jeszcze efektywniej pozbywać się nieekologicznych pieców tzw. „kopciuchów” z korzyścią dla jakości powietrza w gminie.

wS

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Tel: (071) 314-62-51
Fax: (071) 314-64-32
E-mail: bierutow@bierutow.pl