Podpisanie umowy na realizację 1 ETAPU budowy Przedszkola Miejskiego

Podpisanie umowy na realizację 1 ETAPU budowy Przedszkola Miejskiego

10 czerwca 2020 podpisano umowę na realizację 1 ETAPU budowy Przedszkola Miejskiego.

Zakres prac obejmuje budowę budynku przedszkola (stan surowy zamknięty) wraz z
przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym.
Planuje się następujące prace terenowe:
1) prace przygotowawcze, a także demontażowe w zakresie usunięcia części istniejących
nawierzchni utwardzonych;
2) prace ziemne związane z wykopem pod ławy fundamentowe budynku, wymianą gruntu
oraz niwelacją terenu;
3) prace budowlane związane ze wzniesieniem budynku przedszkola (stan surowy
zamknięty),
4) prace instalacyjne sanitarne i elektryczne.
Elementy prac do wykonania:
1) Roboty rozbiórkowe;
2) Roboty ziemne;
3) Budynek przedszkola:
a) Roboty fundamentowe,
b) Roboty izolacyjne,
c) Roboty murowe,
d) Roboty żelbetowe,
e) Konstrukcja stalowa,
f) Konstrukcja drewniana,
g) Roboty dachowe,
h) Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna,
i) Roboty wykończeniowe zewnętrzne,
j) Podłogi i posadzki;
4) Przyłącza i instalacje zewnętrzne:
a) Przyłącze i instalacja zewnętrzna wody,
b) Przyłącze i instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
5) Instalacje wewnętrzne – instalacje wod-kan.;
6) Instalacja ekwipotencjalna i odgromowa;
7) Sieci zewnętrzne:
a) Sieci elektryczne,
b) Kanalizacja teletechniczna.

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Tel: (071) 314-62-51
Fax: (071) 314-64-32
E-mail: bierutow@bierutow.pl