Przegląd inwestycji drogowych – grudzień 2019

Przegląd inwestycji drogowych – grudzień 2019

12.11.2019 wraz z wiceburmistrzem odbyliśmy mały rekonesans po trwających inwestycjach drogowych w naszej gminie.
 
W Kijowicach przebudowa drogi gminnej jest właściwie na ukończeniu i trwają ostatnie prace przy budowie poboczy. Główna nawierzchnia bitumiczne oraz zjazdy są gotowe i służą już mieszkańcom zamieszkałym w tym rejonie wsi.
 
W Posadowicach pełną parą idą roboty przy budowie ostatniego fragmentu chodnika. To z kolei inwestycja realizowana wspólnie z samorządem powiatowym. Koniec prac przewidywany jest jeszcze w tym roku.

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Tel: (071) 314-62-51
Fax: (071) 314-64-32
E-mail: bierutow@bierutow.pl