Przekazanie AED dla OSP Gorzesław

Przekazanie AED dla OSP Gorzesław

24.01.2020 w Gorzesławiu odbyło się przekazanie miejscowej jednostce OSP profesjonalnego przenośnego defibrylatora AED, który został umiejscowiony na budynku remizy.
Jednostka.OSP Gorzesław, dzięki zaangażowaniu radnej Pani Joanny Łyskawy i dzięki współpracy ze Służbami Ratowniczymi, od pewnego czasu zaczyna specjalizować się podnoszeniu kompetencji z zakresu ratownictwa medycznego. Strażacy z Gorzesławia pozyskują kolejne sprzęty ratownicze – jak np., deska do transportu poszkodowanych czy też torba medyczna oraz szkolą się z udzielania pierwszej pomocy.
To świetny przykład tego, jak niewielka jednostka OSP spoza systemu KSRG może wciąż pozostawać w gotowości, aby nieść pomoc lokalnej społeczności bez udziału w akcjach gaśniczych.

AED w Gorzesławiu to drugi defibrylator w naszej gminie mogący służyć każdemu mieszkańcowi w przypadku konieczności niesienia pomocy innym. Co najważniejsze AED może być użyty także przez osobę zupełnie nieprzeszkoloną w tym zakresie, ponieważ cały czas użytkownik jest instruowany przez samo urządzenie co i kiedy ma robić.

Chciałbym aby podobne kapsuły pojawiały się sukcesywnie we wszystkich miejscowościach naszej gminy i oby służyły nam tylko w gotowości i nigdy nie musiały być użyte.

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Tel: (071) 314-62-51
Fax: (071) 314-64-32
E-mail: bierutow@bierutow.pl