Spotkanie z przedstawicielką Polskiej Spółki Gazownictwa

Spotkanie z przedstawicielką Polskiej Spółki Gazownictwa

W poniedziałek 10 czerwca odbyło się spotkanie z Panią Katarzyną Hołowińską, która jest Doradcą ds. Rozwoju Rynku dolnośląskiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa. Spotkanie miało charakter informacyjno-roboczy i dlatego zaprosiliśmy do udziału w nim przedstawicieli firm i instytucji, które mogłyby być potencjalnie zainteresowane przejściem na paliwo gazowe.

Na początku Pani Katarzyna przedstawiła ogólną koncepcję funkcjonowania spółki a także warunki oraz ewentualne etapy wejścia na nowe obszary. Potwierdziła także uzgodnioną we wcześniejszych rozmowach deklarację, że PSG  jest wstępnie zainteresowana zainicjowaniem etapu tzw. pregazyfikacji na terenie Bierutowa. Po tym wstępie odbyła się runda dodatkowych pytań, a na koniec spotkania uczestnicy wypełnili wraz z Panią Katarzynę ankietę w celu oszacowania ewentualnego potencjału odbiorczego.

Wstępny etap polegałby na wybudowaniu instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego tzw. LNG, dowożonego cysternami, regazyfikowanego następnie w instalacji i rozprowadzanego wybudowanym przez spółkę gazociągiem lokalnym. Jest to o tyle ważny etap, że z czasem, po zebraniu odpowiedniego wolumenu popytu, mogłaby zaistnieć sytuacja, że ekonomicznie opłacalne stałby się dociągnięcie magistrali od strony Oleśnicy. Aby jednak mogło do tego dojść konieczne jest pewna wstępna wielkość deklarowana odbioru gazu i dlatego staramy się zainteresować tym tematem firmy i instytucje.

Dziękujemy za przybycie przedstawicielom: Spółdzielni Produkcji Handlu i Usług w Bierutowie, Spółdzielni Biersin, Spółdzielni Mieszkaniowej Zacisze oraz firm: Ambroży, Osadkowski SA i Przymierze

Wszystkich zainteresowanych klientów instytucjonalnych, którzy nie mogli wziąć udziału w naszym spotkaniu prosimy o kontakt bezpośrednio z Panią Katarzyną Hołowińską na adres email: katarzyna.holowinska@psgaz.pl

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Tel: (071) 314-62-51
Fax: (071) 314-64-32
E-mail: bierutow@bierutow.pl