Spotkanie z radą sołecką, radnym i grupą odnowy wsi w Wabienicach

Spotkanie z radą sołecką, radnym i grupą odnowy wsi w Wabienicach

04.06.2019 spotkanie z radą sołecką, radnym i grupą odnowy wsi w Wabienicach.

To trzecie spotkanie z cyklu „Omówienie potrzeb i priorytetów sołectw gminy w kadencji 2018-2023”.

Wabienice to duża i dobrze zorganizowana wieś i naprawdę wiele spraw udaje się załatwić dzięki współpracy wszystkich działających tu prężnych środowisk.
To poczucie wspólnoty wśród mieszkańców, ich mobilizacja i współdziałanie aż prosi się o wszechstronne wsparcie ze strony gminy.
To wsparcie już jest kierowane do Wabienic i deklaruję, że w miarę potrzeb i możliwości będzie kontynuowane.
W myśl zasady, która przecież była filarem naszego programu wyborczego, czyli: „Gmina wspiera aktywność swoich mieszkańców”.

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Tel: (071) 314-62-51
Fax: (071) 314-64-32
E-mail: bierutow@bierutow.pl