Wszczęcie procedury powołania nowego dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie.

Wszczęcie procedury powołania nowego dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie.

W związku z terminem zakończenia umowy o pracę dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu Pana Adama Urdzeli oraz procedurą powołania nowego dyrektora trwającą 30 dni, w piątek 30.11.2018 r. podjąłem decyzję o jej wszczęciu.
Dzięki temu zapewniona zostanie ciągłość pracy na tym stanowisku po przejściu na emeryturę dotychczasowego dyrektora.

Ponieważ ustawa nie wymaga w tym przypadku formy konkursowej podjąłem decyzję o poddaniu społecznej konsultacji kandydatury Pana Grzegorza Zmarzłego.
https://bierutow.biuletyn.net/?bip=2&cid=126&id=2051

Po przeprowadzeniu rozmów w tej sprawie, oraz znając dorobek zawodowy Pana Grzegorza uznałem, że to najlepszy w obecnych warunkach wybór jakiego mogłem dokonać. Jestem przekonany, że objęcie przez niego funkcji dyrektora OKiS w Bierutowie będzie ogromną wartością dodaną dla całej naszej społeczności, w tak ważnych obszarach jak działalność kulturalna i sportowa.

Przed podpisaniem umowy Pan Grzegorz Zmarzły zobowiązany będzie do przedstawienia nowej koncepcji funkcjonowania Ośrodka. Wierzę, że przy zachowaniu wszystkich dobrych punktów aktualnej oferty OKiS-u będzie ona wzbogacona o wiele ciekawych i społecznie oczekiwanych działań i inicjatyw.

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Tel: (071) 314-62-51
Fax: (071) 314-64-32
E-mail: bierutow@bierutow.pl