Wszystkie rady sołeckie i wszyscy sołtysi w gminie Bierutów zostali wybrani.

Wszystkie rady sołeckie i wszyscy sołtysi w gminie Bierutów zostali wybrani.

Wyborami na sołtysa Radzieszyna, Sątoku i Posadowic zakończyliśmy dziś w gminie Bierutów proces wyłaniania nowych organów sołectw na kadencję 2019-2024 .
Jak w większości naszych sołectw dotychczasowi sołtysi okazali się bezkonkurencyjni i zostali jednogłośnie ponownie wybrani przez swoje społeczności.
W Radzieszynie sołtysem przez kolejną kadencję będzie Pan Kazimierz Kozioł, w Sątoku Pani Urszula Paulińska, natomiast w Posadowicach Pan Wacław Bińkowski.
Serdecznie gratuluję.

Wszystkie rady sołeckie i wszyscy sołtysi w gminie Bierutów zostali zatem wybrani. Teraz czeka nas 5 lat wytężonej wspólnej pracy na rzecz naszych mieszkańców.
Wierzę, że bardzo owocnej.

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Tel: (071) 314-62-51
Fax: (071) 314-64-32
E-mail: bierutow@bierutow.pl