Wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019-2024 w gminie Bierutów.

Wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019-2024 w gminie Bierutów.

Wczoraj rozpoczęły się w naszej gminie wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019-2024.

W pierwszym dniu odbyły się zebrania sołectw Kijowice, Kruszowice i Paczków. W każdym z nich dotychczasowi sołtysi uzyskali ponownie poparcie swoich społeczności i zostali wybrani na kolejną kadencję.

Składam serdeczne gratulacje Państwu: Małgorzacie Bączek (Kijowice), Zdzisławowi Czarneckiemu (Kruszowice) i Barbarze Najman (Paczków) a także wszystkim członkom nowych rad sołeckich i życzę dobrej i owocnej pracy. Ze swojej strony deklaruję pełną współpracę i wsparcie.

Dziś zebrania wyborcze odbędą się w sołectwach Strzałkowa (16.30) oraz Solniki Małe (18.00).

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Tel: (071) 314-62-51
Fax: (071) 314-64-32
E-mail: bierutow@bierutow.pl